Friday, June 12, 2020

Hà nội giờ tan tầm

Mỗi ngày khoảng 4-5h chiêù là đường phố Hà nội lại tấp lập người và xe vì hầu hết mọi người sẽ tan sở về nhà làm đường phố trở lên đông đúc hơn lúc bình thường.

No comments:

Post a Comment

Tet 2021