Thursday, July 16, 2020

Xanh mướt một màu

Bất chấp nắng mùa hè như đổ lửa cây cối vẫn xanh mướt một màu.


Thật là tuyệt vời ông mặt trời!

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="1538853008">

Monday, July 13, 2020

Khung cảnh đường phố Hà nội giờ tan tầm

Một cảnh đường phố ở Hà nội giờ tan tầm khi mà mọi người hết giờ làm việc trong một ngày và bắt đầu trở về nhà ,đường phố trở lên đông đúc hơn.

Hà nội giờ đã thưc sự trở lên náo nhiệt và hiện đại hơn,hối hả hơn trước rất nhiều.

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="8596744625">

Tet 2021