Thursday, August 13, 2020

Một cái hang động đẹp

Một cái hang động đẹp


Monday, August 3, 2020

Phố phường và những con đường


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="1668840789"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

Những ngày tôi lang thang ,tôi mới hiểu tâm hồn người Hà nội,Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi,mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="8972615730"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="9401643530">

Sunday, August 2, 2020

Tháng 8 mùa thu-Hà nội phố

Có phải em mùa thu Hà Nội


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bHo5gVHEV68[/embed]
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=6H5r0EJc6Qw[/embed]
Tháng tám mùa thu,

lá khởi vàng chưa nhỉ

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

Có phải em mùa thu xưa

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn

Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Ngày sang thu anh lót lá em nằm

Bên trời xa sương tóc bay

Thôi thì có em đời ta hy vọng

Thôi thì có em sương khói môi mềm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Nghe đâu đây lá úa và mi xanh

Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi

Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Nghìn năm sau ta níu bóng quay về

Ơi mùa thu của ước mơ

Nghìn năm sau ta níu bóng quay về

Ơi mùa thu của ước mơ

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="7600233439">

Tet 2021